PREDAJ PALIET

Predaj a výkup paliet

Obyčajná - štandadná paleta

Obyčajné palety sú použité ale v dobrom stave , majú rozmer 1200x800mm a nosnosť max. 1000kg

1200x800mm nosnosť 1000kg

1200x800mm nosnosť 1000kg

1200x800mm nosnosť 1000kg

1200x800mm nosnosť 1000kg

1200x800mm nosnosť 1000kg